6. Ansible LAB 06: Ansible playbook – Cài Oracle Database 21c từ A tới Á

Giá bán lẻ: 499,000 VNĐ.

Cài đặt, cấu hình, quản lí hay quản trị Oracle database không có gì là ghê gớm, không khó và không mất nhiều thời gian như nhiều người vẫn nghĩ.

Nếu bạn hiểu rõ các bước của quá trình cài đặt Oracle database thì bạn đã nắm được được khoảng 70% công việc của 1 Oracle Database Administrator gọi tắt là Oracle DBA.

Oracle database 21c có thể cài đặt tự động 100% từ số 0 bằng cách lập trình trình Bash script.

Trong khóa học lập trình thực chiến cho DevOps chúng tôi đã viết Bash script để cài đặt, cấu hình tự động 100% không chỉ Oracle 21c Single instance mà còn cả Oracle 21c Dataguard.

Trong khóa học Ansible thực chiến này chúng tôi sẽ giúp bạn cài Oracle database 21c bằng Ansible để nhìn dễ hiểu hơn so với viết bằng Bash script.