5. Ansible LAB 05: Ansible Linux LVM + EXT4 Filesystem + XFS Filesystem Fullstack

Giá bán lẻ: 699,000 VNĐ

Xây dựng hệ thống lưu trữ trên Linux bằng Ansible automation và lập trình Bash script – Tự động 100%.

Linux LVM + Ext4 filesystem + XFS filsystem Fullstack chạy tự động 100% Linux.

Hiện tại có 7 video giải thích chi tiết các bước làm bằng tay + chạy bằng tay từng bước trước + sau đó chạy tự động 100% bằng Ansible automation và Bash script.

Người mới bắt đầu, chưa biết gì hay người đã biết, đã nghe nói đều học được.

Trong 90 ngày kể từ ngày bạn mua bài học này, nếu bạn kiếm được 1 khóa học hoặc gom chung 6 khóa học bằng video của 1 trang học IT bất kì của nước ngoàinội dung bằng bài này chúng tôi sẽ trả lại 100% số tiền bạn đã mua + thưởng cho bạn 6 triệu VNĐ.

Các kiến thức, công cụ DevOps tự động được học thực chiến trong các bài học:

 • Vagrant automation
 • Oracle VirtualBox
 • Vagrant Shell Provisioner
 • Vagrant Ansible Local Provisioner
 • Ansible automation
 • Ansible playbook
 • Ansible variables
 • Ansible collection
 • Ansible galaxy
 • Hệ điều hành Linux
 • Linux LVM
 • Lập trình Bash script

9 bài tập Ansible automation + Lập trình Bash script để bạn luyện thêm võ công thực chiến.

Nội dung các bài học, các bài LAB được viết thêm khoảng 40% từ kinh nghiệm dạy các lớp lập trình thực chiến cho DevOps khóa 01 02 03.

Chú ý hình ảnh dưới có thể không phải là nội dung của phiên bản mới nhất đâu á, phiên bản mới hơn có thể khác, nội dung chỉ có thêm, không có bớt.

Vagrant provision là gì?

Vagrant Ansible local provisioner có gì vui?