Build K8S Cluster bằng Kubespray – Tự động 100% – Mini Course VMware

Current Status
Not Enrolled
Price
500,000 VNĐ
Get Started

Thời gian học: 5 ngày
Các bạn lưu trang web lại coi offline sau khi hết thời gian học online.
Thời gian làm LAB ước tính: 60 phút tùy máy tính + mạng Internet của bạn nhanh hay chậm

Build K8S Cluster bằng Kubespray

Tự động 100%

VMware Workstation LAB

Các công cụ học và làm LAB:

  • Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo
  • Oracle VM VirtualBox
  • VMware Workstation
  • Ubuntu Server 22.04 LTS
  • Lập trình Bash shell tự động trên Linux
  • Lập trình PowerShell tự động trên Windows
  • K8S Cluster 5 Node

Bạn có trên tay hệ thống K8S Cluster 5 Node tốn ít thời gian, công sức, tiền bạc nhất.

Bạn sẽ thích và cả bất ngờ vì sự kết hợp khéo léo của các công cụ tự động và code chúng tôi viết ra.

Học lập trình để build hệ thống tự động 100%.

Lập trình thực chiến là đây.

Khóa học Vagrant Automation LAB bổ sung kiến thức nền tảng cho khóa học này.

Đối với các bạn nghĩ tất cả có hết trên mạng, search google 1 cái là ra 1 đống, mua khóa học này làm gì cho tốn tiền.
→ chúng tôi luôn để lại các bài tập gọi là Challenge LAB để các bạn tự làm.
Bí mật nho nhỏ: gần như 100% các bạn đều không làm được → mua thêm gói hỗ trợ kĩ thuật của chúng tôi.

Đối với các bạn thích khóa học này → mua học ngay và luôn các bạn ạ.
Số tiền khóa học là rất nhỏ so với những gì bạn được học và làm 1 sản phẩm thực tế.
Đừng để bị người ta hù, khè như đẽo cày giữa đường hay ở đây có bán cá tươi.