Đóng gói hệ điều hành Linux có được tiền bạc gì không?

Đóng gói hệ điều hành Linux có được tiền bạc gì không? Câu trả lời ngắn gọn là có. Sao nghe nói hệ điều hành Linux là miễn phí mà, tiền bạc gì ở đây? OK, bạn hãy cùng tôi lên AWS cloud để xem chúng ta phải trả bao nhiêu tiền khi xài các …

Đóng gói hệ điều hành Linux có được tiền bạc gì không? Read More »